Nỗ hũ online - Trò chơi đánh bạc trực tuyến

Huyện ủy
Email:vphu.sdnbild.com
Điện thoại:02133881366
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lý Anh Hừ
Điện thoại:0919 942185
Email: hula.sdnbild.com
Bí thư
Đại học
Lý Anh Hừ
2 Trần Đức Hiển
Điện thoại:0965679888
Email: hientd.sdnbild.com
Phó Bí thư Thường trực
Thạc sỹ
Trần Đức Hiển
Văn phòng Huyện ủy
Email:vphu.sdnbild.com
3 Nguyễn Trường Giang
Điện thoại:0977769373
Email: giangnt.sdnbild.com
Chánh văn phòng Nguyễn Trường Giang
4 Đinh Văn Cương
Điện thoại:0946668638
Email: cuongdv.sdnbild.com
Phó chánh văn phòng Đinh Văn Cương
5 Đỗ Đức Thông
Điện thoại:0982458818
Email: thongdd.sdnbild.com
Phó chánh văn phòng Đỗ Đức Thông
Ban Tổ chức Huyện ủy Mường Tè
6 Trịnh Tuấn Anh
Điện thoại:0912316249
Email: anhtt.sdnbild.com
Trưởng ban Trịnh Tuấn Anh
7 Bùi Văn Ản
Điện thoại:0916352833
Email: anbv.sdnbild.com
Phó trưởng ban Bùi Văn Ản
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mường Tè
8 Nguyễn Đức Thật
Điện thoại:0915702559
Email: thatnd.sdnbild.com
Trưởng ban Nguyễn Đức Thật
9 Phạm Thị Thanh Xuân
Điện thoại:0858725584
Email: xuanptt.sdnbild.com
Phó trưởng ban Phạm Thị Thanh Xuân
Ban Dân vận Huyện ủy Mường Tè
10 Lò Thị Chanh
Trưởng ban Lò Thị Chanh
11 Mào Văn Tuấn
Phó trưởng ban Mào Văn Tuấn
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mường Tè
12 Lù Thanh Xá
Trưởng ban Lù Thanh Xá
13 Nguyễn Văn Dục
Phó trưởng ban Nguyễn Văn Dục
Trung tâm chính trị
14 Nguyễn Đức Thật
Giám đốc Nguyễn Đức Thật
15 Phùng Văn Nghị
Phó Giám đốc Phùng Văn Nghị
Ủy ban nhân dân huyện
Email:sdnbild.com
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đao Văn Khánh
Điện thoại:0838698666
Email: khanhdv.sdnbild.com
Chủ tịch UBND Đao Văn Khánh
2 Nguyễn Minh Hiếu
Điện thoại:
02133881125
Email: cuongvv.sdnbild.com
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Minh Hiếu
Văn phòng HĐND-UBND huyện
Email:vp.sdnbild.com
3 Nguyễn Văn Dưỡng
Điện thoại:
02313881112
Email: duongnv.sdnbild.com
Chánh văn phòng Nguyễn Văn Dưỡng
4 Lê Hoàng Dũng
Điện thoại:0912951616
0213.3881.240
Email: dunglh.sdnbild.com
Phó chánh văn phòng Lê Hoàng Dũng
5 Phùng Xuân Kiên
Điện thoại:0973678638
0213.3881.860
Email: kienpx.sdnbild.com
Phó Chánh văn phòng Phùng Xuân Kiên
6 Lù Nam Dương
Điện thoại:0916346450
0213.3881.860
Email: duongln.sdnbild.com
Chuyên viên - Tổng hơp Văn hóa - Xã hội Lù Nam Dương
7 Lỳ Phì Phạ
Điện thoại:0988214098
Email: phalp.sdnbild.com
Chuyên viên - Tổng hợp Nội vụ, ngoại vụ Lỳ Phì Phạ
8 Đao Văn Bắc

Email: bacdv.sdnbild.com
Chuyên viên Đao Văn Bắc
9 Bạc Thị Hằng
Điện thoại:0367888366
0213.3881.406
Email: hangbt.sdnbild.com
Thủ quỹ Bạc Thị Hằng
10 Nguyễn Thị Hà
Điện thoại:0946830406
0213.3881.589
Email: hant.sdnbild.com
Chuyên viên phụ trách Bộ phận một cửa - Tiếp công dân Nguyễn Thị Hà
11 Tống Văn Nức
Điện thoại:
0213.3881.589
Email: nuctv.sdnbild.com
Chuyên viên - Phụ trách ứng dụng công nghệ thông tin
Đại học
Tống Văn Nức
12 Hỏ Thị Di
Điện thoại:0985923245
0213.3881.110
Email: diht.sdnbild.com
Văn thư Hỏ Thị Di
13 Chu Xé Cà
Chuyên viên Chu Xé Cà
14 Lê Thị Thúy Ngân
Chuyên viên Lê Thị Thúy Ngân
15 Nguyễn Ngọc Hà
Chuyên viên Nguyễn Ngọc Hà
Hội đồng nhân dân huyện
Email:sdnbild.com
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Thường trực HĐND huyện
1 Vàng Văn Thắng
Điện thoại:0914331773
0213.3881268
Email: thangvv.sdnbild.com
Chủ tịch HĐND huyện
Đại học
Vàng Văn Thắng
2 Nguyễn Xuân Trường
Điện thoại:
0213.3880.866
Email: truongnx.sdnbild.com
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Đại học
Nguyễn Xuân Trường
Ban Kinh tế - Xã hội
3 Hoàng Xuân Dũng
Trưởng ban Hoàng Xuân Dũng
4 Đặng Thị Phòng
Phó Trưởng ban Đặng Thị Phòng
Ban pháp chế
5 Lù Thanh Xá
Trưởng ban Lù Thanh Xá
6 Vàng Trường Giang
Phó Trưởng ban Vàng Trường Giang
Ban dân tộc
7 Lùng Văn Sáng
Trưởng ban Lùng Văn Sáng
8 Tống Văn Hải
Phó Trưởng ban Tống Văn Hải
Đơn vị hành chính
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
UBND Thị trấn Mường Tè
1 Nguyễn Viết Ánh
Bí thư Đảng ủy Nguyễn Viết Ánh
2 Vàng Văn Minh
Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND thị trấn Vàng Văn Minh
3 Nguyễn Văn Thành
Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thành
4 Lỳ Go Ky
Phó Chủ tịch UBND Lỳ Go Ky
5 Lùng Văn Sinh
Phó Chủ tịch UBND Lùng Văn Sinh
UBND xã Bum Nưa
6 Trần Văn Tâm
Bí thư Đảng ủy Trần Văn Tâm
7 Mào Văn Phụi
Phó Chủ tịch Mào Văn Phụi
8 Pờ Văn Hoàn
Phó Chủ tịch HĐND Pờ Văn Hoàn
9 Vàng Thị Thánh
Chủ tịch UBND Vàng Thị Thánh
10 Vàng Văn Thọ
Phó Chủ tịch Vàng Văn Thọ
11 Vàng Văn Trung
Phó Chủ tịch UBND Vàng Văn Trung
12 Đao Thị Hồng
Chủ tịch UBMTTQVN Đao Thị Hồng
13 Vàng Thị Ngọn
Chủ tịch Hội nông dân Vàng Thị Ngọn
14 Vàng Văn Phương
Chủ tịch Hội cựu chiến binh Vàng Văn Phương
15 Lý Thị Dơn
Chủ tịch Hội LHPN Lý Thị Dơn
16 Lò Thị Anh
Bí thư Đoàn TNCSHCM Lò Thị Anh
UBND Xã Bum Tở
17 Lý Anh Sinh
Bí thư Đảng ủy Lý Anh Sinh
18 Phàn A Minh
Phó bí thư Đảng ủy Phàn A Minh
19 Vàng Hù Chờ
Chủ tịch UBND Vàng Hù Chờ
20 Vàng Khừ Xá
Phó Chủ tịch UBND Vàng Khừ Xá
21 Lý Mò Pứ
Phó Chủ tịch UBND Lý Mò Pứ
22 Vàng Xé Lòng
Phó Chủ tịch UBND Vàng Xé Lòng
UBND Xã Ka Lăng
Email:kalang.sdnbild.com
23 Phùng Xì Che
Điện thoại:0962 705 672
Bí thư Đảng ủy xã Phùng Xì Che
24 Lỳ Mò Hừ
Điện thoại:0943 007 482
Phó Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND xã Lỳ Mò Hừ
25 Lù Gió Nu
Phó chủ tịch HĐND Lù Gió Nu
26 Khoàng Xì Chừ
Điện thoại:0396 595 076
Phó Bí thư Kiêm Chủ tịch UBND xã Khoàng Xì Chừ
27 Lỳ Ló Hừ
Điện thoại:0979 782 531
Phó Chủ tịch (Văn hóa – Xã hội) Lỳ Ló Hừ
28 Phùng Phù Cà
Điện thoại:0399 937929
Phó Chủ tịch (Nông lâm) Phùng Phù Cà
29 Lù Hà Tư
Chủ tịch MTTQVN xã Lù Hà Tư
30 Khoàng Xì Hừ
Điện thoại:0373 981 644
Chủ tịch Hội nông dân Khoàng Xì Hừ
31 Lỳ Tý Hùng
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Lỳ Tý Hùng
32 Lù Minh Dá
Điện thoại:0889 903 111
Bí thư Đoàn TNCS HCM Lù Minh Dá
33 Khoàng Lù Chừ
Điện thoại:0386 180 526
Chỉ huy trưởng QS Khoàng Lù Chừ
34 Sì Lù Pư
Điện thoại:0354 080 584
Chủ tịch Hội LHPN Sì Lù Pư
UBND Xã Can Hồ
35 Lỳ Xè Po
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Lỳ Xè Po
36 Lý Thị Chanh
Phó bí thư tTT Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND Lý Thị Chanh
37 Trần Thanh Đạm
Phó bí thư, Chủ tịch UBND Trần Thanh Đạm
38 Pờ Chà Dú
Phó chủ tịch HĐND Pờ Chà Dú
39 Lỳ Gạ Xá
Phó Chủ tịch UBND Lỳ Gạ Xá
40 Pờ Gạ Chừ
Phó Chủ tịch UBND Pờ Gạ Chừ
41 Pờ Bình Dương
Chủ tịch UBMTTQVN Pờ Bình Dương
42 Phùng Lóng Chờ
Chủ tịch Hội nông dân Phùng Lóng Chờ
43 Pờ Chà Hợi
Chủ tịch Hội cựu chiến binh Pờ Chà Hợi
44 Lỳ Ly Xó
Chủ tịch Hội LHPN Lỳ Ly Xó
45 Lý Phì Nu
Bí thư Đoàn TNCSHCM Lý Phì Nu
UBND Xã Mù Cả
46 Lường Văn Nghen
Bí thư Đảng ủy Lường Văn Nghen
47 Khoàng Gia Xá
Phó Bí thư TT kiêm Chủ tịch HĐND Khoàng Gia Xá
48 Toán Go Sừ
Phó chủ tịch HĐND Toán Go Sừ
49 Pờ Khừ Xá
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Pờ Khừ Xá
50 Lỳ Gia Tư
Phó Chủ tịch UBND Lỳ Gia Tư
51 Lỳ Gó Xè
Phó Chủ tịch UBND Lỳ Gó Xè
52 Lỳ Go Po
Chủ tịch UBMTTQVN Lỳ Go Po
53 Pờ Go Ly
Chủ tịch Hội nông dân Pờ Go Ly
54 Vù Pó Xè
Chủ tịch Hội cựu chiến binh Vù Pó Xè
55 Lù Phì Nhự
Chủ tịch Hội LHPN Lù Phì Nhự
56 Toán Xú Chừ
Bí thư Đoàn TNCSHCM Toán Xú Chừ
UBND Xã Mường Tè
57 Nguyễn Khánh Yên
Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Khánh Yên
58 Phìn Văn Hanh
Phó bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Phìn Văn Hanh
59 Lù Văn Tuấn
Phó Chủ tịch HĐND xã Lù Văn Tuấn
60 Tống Văn Thinh
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Tống Văn Thinh
61 Lù Văn Chánh
Phó Chủ tịch UBND Lù Văn Chánh
62 Phìn Văn Tánh
Phó Chủ tịch UBND Phìn Văn Tánh
63 Lý Văn Hoàng
Chủ tịch UBMTTQVN Lý Văn Hoàng
64 Lù Văn Khại
Chủ tịch Hội nông dân Lù Văn Khại
65 Tống Văn Nam
Chủ tịch Hội cựu chiến binh Tống Văn Nam
66 Đao Thị Thế
Chủ tịch Hội LHPN Đao Thị Thế
67 Đao Văn Chức
Bí thư Đoàn TNCSHCM Đao Văn Chức
UBND Xã Nậm Khao
68 Chang Văn Hân
Chủ tịch UBND Chang Văn Hân
69 Lò Văn Hanh
Phó Chủ tịch UBND Lò Văn Hanh
70 Lý Văn Hiếu
Chủ tịch HĐND Lý Văn Hiếu
71 Lý Văn Lương
Phó Chủ tịch UBND Lý Văn Lương
72 Trịnh Đình Vụ
Bí thư Đảng ủy Trịnh Đình Vụ
UBND Xã Pa Ủ
73 Đao Văn Thức
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND Đao Văn Thức
74 Phạm Hồng Bình
Phó bí thư TT Đảng ủy Phạm Hồng Bình
75 Lý Phí Giá
Phó bí thư, Chủ tịch UBND Lý Phí Giá
76 Sừng Khừ Chừ
Phó Chủ tịch HĐND Sừng Khừ Chừ
77 Tống Văn Luân
Phó Chủ tịch UBND Tống Văn Luân
78 Thàng Xuân Ly
Phó Chủ tịch UBND Thàng Xuân Ly
79 Lý Văn Vinh
Chủ tịch UBMTTQVN Lý Văn Vinh
80 Đao Văn Đoàn
Chủ tịch Hội nông dân Đao Văn Đoàn
81 Ky Hừ Bô
Chủ tịch Hội cựu chiến binh Ky Hừ Bô
82 Lý Thị Hiền
Chủ tịch Hội LHPN Lý Thị Hiền
83 Phản Đư Hừ
Bí thư Đoàn TNCSHCM Phản Đư Hừ
UBND Xã Pa Vệ Sủ
84 Lò Phù Mé
Chủ tịch UBND Lò Phù Mé
85 Giàng Ha Cà
Phó Chủ tịch UBND Giàng Ha Cà
86 Lý Mỹ Ly
Bí thư Đảng ủy Lý Mỹ Ly
87 Phản Phí Chóng
Phó Chủ tịch UBND Phản Phí Chóng
88 Vàng Hà Chóng
Phó bí thư Đảng ủy Vàng Hà Chóng
UBND Xã Tá Bạ
89 Lỳ Nhù Chừ
Chủ tịch UBND Lỳ Nhù Chừ
90 Đao Văn Tuệ
Phó Chủ tịch UBND Đao Văn Tuệ
91 Lỳ Xú Che
Phó Chủ tịch UBND Lỳ Xú Che
92 Pờ Pó Chừ
Bí thư Đảng ủy Pờ Pó Chừ
93 Pờ Ha Xá
Phó bí thư Đảng ủy Pờ Ha Xá
UBND Xã Tà Tổng
94 Sùng A Chứ
Chủ tịch UBND Sùng A Chứ
95 Giàng A Chu
Phó Chủ tịch UBND Giàng A Chu
96 Lỳ Phù Cà
Bí thư Đảng ủy Lỳ Phù Cà
97 Sùng A Xá
Phó Chủ tịch UBND Sùng A Xá
UBND Xã Thu Lũm
98 Lỳ Pó Chừ
Bí thư Đảng ủy Lỳ Pó Chừ
99 Chu Lòng Hừ
Phó Bí thư TT kiêm Chủ tịch HĐND Chu Lòng Hừ
100 Phùng Lòng Kà
Phó bí thư, Chủ tịch UBND Phùng Lòng Kà
101 Lỳ Ló Cà
Phó Chủ tịch HĐND Lỳ Ló Cà
102 Chu Xé Phạ
Phó Chủ tịch UBND Chu Xé Phạ
103 Chu Mụ Hừ
Phó Chủ tịch UBND Chu Mụ Hừ
104 Chu Xé Lù
Chủ tịch UBMTTQVN Chu Xé Lù
105 Chu Xè Cà
Chủ tịch Hội nông dân Chu Xè Cà
106 Lý Trùy Hừ
Chủ tịch Hội cựu chiến binh Lý Trùy Hừ
107 Chu Khừ Pư
Chủ tịch Hội LHPN Chu Khừ Pư
108 Lỳ Mụ Hà
Bí thư Đoàn TNCSHCM Lỳ Mụ Hà
UBND Xã Vàng San
109 Lường Văn Nhung
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND Lường Văn Nhung
110 Chim Văn Thêm
Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Chim Văn Thêm
111 Lò A Chu
Chủ tịch UBND Lò A Chu
112 Vàng Văn Chính
Phó Chủ tịch UBND Vàng Văn Chính
113 Lẻo Văn Môn
Phó Chủ tịch UBND Lẻo Văn Môn
114 Vàng Thị Liên
Chủ tịch UBMTTQVN Vàng Thị Liên
115 Đỗ Thị Sinh
Chủ tịch Hội nông dân Đỗ Thị Sinh
116 Lý Văn Phủ
Chủ tịch Hội cựu chiến binh Lý Văn Phủ
117 Đao Thị Út
Chủ tịch Hội LHPN Đao Thị Út
118 Mào Thị Thảo
Bí thư Đoàn TNCSHCM Mào Thị Thảo
Tổ chức chính trị xã hội
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Hội Nông dân
1 Tống Văn Thi
Chủ tịch Tống Văn Thi
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện
2 Tống Thị Vịnh
Điện thoại:0942235666
Email: [email protected]
Chủ tịch Hội LHPN huyện Mường Tè Tống Thị Vịnh
3 Vàng Gió Nhù
Điện thoại:0917948226
Email: [email protected]
Phó Chủ tịch Vàng Gió Nhù
4 Sùng Thị Mỷ
Điện thoại:0948651420
Email: [email protected]
Chuyên viên Sùng Thị Mỷ
5 Lò Thị Huyền Trang
Điện thoại:0941543111
Email: [email protected]
Chuyên viên Lò Thị Huyền Trang
Huyện Đoàn Mường Tè
6 Đao Thanh Loan
Điện thoại:0948992456
Bí thư Huyện Đoàn Đao Thanh Loan
7 Pờ Vũ Thanh Bình
Điện thoại:0833171991
Email: [email protected]
Phó Bí thư Huyện Đoàn Pờ Vũ Thanh Bình
8 Tống Đức Hiếu
Điện thoại:0338173175
Email: [email protected]
Chuyên viên Tống Đức Hiếu
Liên Đoàn Lao động
9 Vàng Thị Thu
Chủ tịch Vàng Thị Thu
10 Đao Thị Sơn
Phó Chủ tịch Đao Thị Sơn
11 Đao Thị Phái
Chuyên viên Đao Thị Phái
UBMTTQ Việt Nam huyện
12 Vàng A So
Chủ tịch UBMTTQVN huyện Vàng A So
13 Nguyễn Xuân Định
Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Định

23/NQ-HĐND

Phân bổ, bổ sung kinh phí cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát sinh năm 2023

Thời gian đăng: 22/12/2023

lượt xem: 6 | lượt tải:6

2540/GM-UBND

Dự Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh

Thời gian đăng: 21/12/2023

lượt xem: 8 | lượt tải:15

2486/KH-UBND

Hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12) năm 2023

Thời gian đăng: 18/12/2023

lượt xem: 24 | lượt tải:26

2366/ĐA-UBND

Đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Mường Tè

Thời gian đăng: 18/12/2023

lượt xem: 24 | lượt tải:27

206/GM-HĐND

Dự kỳ họp thứ mười một Hội đồng nhân dân huyện Mường Tè khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/12/2023

lượt xem: 22 | lượt tải:20

2726/QĐ-UBND

Cấp phép cho Trung tâm Ytế huyện Mường Tè thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của trạm y tế xã Can Hồ

Thời gian đăng: 18/12/2023

lượt xem: 16 | lượt tải:22

2367/ĐA-UBND

Đề án vị trí việc làm của tổ chức hội thuộc UBND huyện Mường Tè

Thời gian đăng: 18/12/2023

lượt xem: 27 | lượt tải:21

2505/KH-UBND

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh nỗ hũ online năm 2023

Thời gian đăng: 18/12/2023

lượt xem: 14 | lượt tải:14

2727/QĐ-UBND

Cấp phép cho Trung tâm Y tế huyện Mường Tè thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của trạm y tế xã Nậm Khao

Thời gian đăng: 18/12/2023

lượt xem: 17 | lượt tải:20

2514/UBND-TH

Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân năm 2024 trên địa bàn huyện

Thời gian đăng: 18/12/2023

lượt xem: 15 | lượt tải:14
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay2,359
  • Tháng hiện tại56,352
  • Tổng lượt truy cập9,371,881
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi